top of page

PRIVACY POLICY

Preambule 

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen via privacy@fastlaneconsultancy.nl.

Wie zijn we?
Fast Lane Consultancy is een eenmanszaak gespecialiseerd in Performance, Growth en CRO markating. Wij zijn gevestigd aan de Hazeweel 15, 1689CE Zwaag en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84134313.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: cookies en IP-adressen.

Ook verwerken wij persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Soms vragen wij om uw persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de betreffende situatie. De medewerker van Fast Lane Consultancy die exclusief toegang hebben tot deze persoonsgegevens op een extra beveiligd deel van onze servers, zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, houden wij verschillende persoonsgegevens van contactpersonen bij. Zo bewaren we contactgegevens om u te kunnen bereiken;

 • We analyseren de webstatistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is.

Welke rechten heb je?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy@fastlaneconsultancy.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook vertellen wij u graag meer over hoe en waarom wij deze gegevens verwerken.

 • Rectificatie: Heeft u het gevoel dat wij verkeerde informatie over u hebben? Laat het ons weten dan passen we het aan.

 • Vergetelheid: U kunt de persoonlijke informatie over u laten verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie of ontdubbeling) deze gegevens nog moeten verwerken.

 • Beperking: Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onjuist of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook beperken.

 • Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen die verwerking dan zo spoedig mogelijk beëindigen.

 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te dragen. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact met ons op.

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te ontvangen. Als u uw toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

 • Klacht indienen bij de toezichthouder: Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Ook heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is gerelateerd aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Principes van verwerking
Wij verwerken de meeste gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en om u op de hoogte te houden van nieuws, informatie en evenementen die voor u interessant kunnen zijn. Bovendien verwerken we bepaalde gegevens met uw toestemming: dit betreft met name online trackingmethoden. 

Veiligheid
Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptie.

 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het slotje in de browser.

 • Alle medewerkers van Fast Lane Consultancy die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Derden
Voor de uitvoering van onze diensten huren wij dienstverleners in. Dit zijn geen 'derde ontvangers', maar verwerkers. Zo werken we samen met een e-mailserviceprovider, een hostingprovider en maken we gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Fast Lane Consultancy.

web links
Op de website van Fast Lane Consultancy staan ​​mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties. Fast Lane Consultancy is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. U kunt hiervoor de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Wijzigingen
We kunnen af ​​en toe wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid. Het is daarom verstandig om regelmatig deze Privacyverklaring door te nemen voor het meest actuele privacybeleid van Fast Lane Consultancy.

versie 4.0 / ​September 2022​

bottom of page